Новини

Уважаеми родители и ученици !

В съответствие със Заповед № РД01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информираме, че всички ученици от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда ( ОРЕС ) за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, чрез приложението  Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание и дневен режим при ОРЕС на училището.                                                      

С пожелание за здраве и търпение!

Вера Кондакова, директор

Уважаеми родители и ученици,

В съответствие със Заповед № РД09-526 от 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информираме, че всички ученици от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда ( ОРЕС ) за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2020 г. включително, чрез приложението  Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим:

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайПродължителност
109:00 ч.09:20 ч.20 мин.
209:30 ч.09:50 ч.20 мин.
ПОЧИВКА 09:50 ч. – 10:10 ч.20 мин.
310:10 ч.10:30 ч.20 мин.
410:40 ч.11:00 ч.20 мин.
ПОЧИВКА 11:00 ч. – 11:20 ч.20 мин.
511:20 ч.11:40 ч.20 мин.
611:50 ч.12:10 ч.20 мин.

Шести час се използва за провеждането на час на класа, час за спорт и консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД– НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайДейност
1 и 212:10 ч.13:10 ч.Организиран отдих и физическа активност
313:10 ч.13:30 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 13:30 ч. – 13:50 ч.20 мин.
413:50 ч.14:10 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 14:10 ч. – 14:30 ч.20 мин.
514:30 ч.14:50 ч.Занимания по интереси
ПОЧИВКА 14:50 ч. – 15:00 ч.10 мин.
615:00 ч.15:20 ч.Занимания по интереси

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайПродължителност
108:30 ч.09:00 ч.30 мин.
209:10 ч.09:40 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 9:40 ч. – 10:00 ч.20 мин.
310:00 ч.10:30 ч.30 мин.
410:40 ч.11:10 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 11:10 ч. – 11:30 ч.20 мин.
511:30 ч.12:00 ч.30 мин.
612:10 ч.12:40 ч.30 мин.
712:50 ч.13:20 ч.30 мин.

Седми час в дните вторник, сряда, четвъртък и петък ще се провеждат консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайДейност
1 и 213:20 ч.14:30 ч.Организиран отдих и физическа активност
314:30 ч.15:00 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:00 ч. – 15:10 ч.10 мин.
415:10 ч.15:40 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:40 ч. – 15:50 ч.10 мин.
515:50 ч.16:20 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 16:20 ч. – 16:30 ч.10 мин.
616:30 ч.17:00 ч.Занимания по интереси

С пожелание за здраве и търпение!Вера Кондакова, директор

Уважаеми родители,                                                                                  

Днес 23.02.2021 г. в ОУ " Св. Св. Кирил и Методий " с. Браниполе има един учител с потвърден случай на  COVID-19, една карантинирана паралелка от 24-ма ученици и един карантиниран ученик от V клас. 

Моля, наблюдавайте вашите деца за симптоми на коронавирус, при поява на такива се консултирайте с личен лекар. Не забравяйте да информирате класните ръководители своевременно. Бъдете здрави!

В съответствие със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-3457 от 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информираме, че всички ученици преминават в обучени от разстояние в електронна среда ( ОРЕС ) за периода от 30.11.2020 до 21.12.2020 г. включително/, чрез приложението Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим:

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайПродължителност
109:00 ч.09:20 ч.20 мин.
209:30 ч.09:50 ч.20 мин.
ПОЧИВКА 09:50 ч. – 10:10 ч.20 мин.
310:10 ч.10:30 ч.20 мин.
410:40 ч.11:00 ч.20 мин.
ПОЧИВКА 11:00 ч. – 11:20 ч.20 мин.
511:20 ч.11:40 ч.20 мин.
611:50 ч.12:10 ч.20 мин.

Шести час се използва за провеждането на час на класа, час за спорт и консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД– НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайДейност
1 и 212:10 ч.13:10 ч.Организиран отдих и физическа активност
313:10 ч.13:30 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 13:30 ч. – 13:50 ч.20 мин.
413:50 ч.14:10 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 14:10 ч. – 14:30 ч.20 мин.
514:30 ч.14:50 ч.Занимания по интереси
ПОЧИВКА 14:50 ч. – 15:00 ч.10 мин.
615:00 ч.15:20 ч.Занимания по интереси

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайПродължителност
108:30 ч.09:00 ч.30 мин.
209:10 ч.09:40 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 9:40 ч. – 10:00 ч.20 мин.
310:00 ч.10:30 ч.30 мин.
410:40 ч.11:10 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 11:10 ч. – 11:30 ч.20 мин.
511:30 ч.12:00 ч.30 мин.
612:10 ч.12:40 ч.30 мин.
712:50 ч.13:20 ч.30 мин.

Седми час в дните вторник, сряда, четвъртък и петък ще се провеждат консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД -

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен часНачалоКрайДейност
1 и 213:20 ч.14:30 ч.Организиран отдих и физическа активност
314:30 ч.15:00 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:00 ч. – 15:10 ч.10 мин.
415:10 ч.15:40 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:40 ч. – 15:50 ч.10 мин.
515:50 ч.16:20 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 16:20 ч. – 16:30 ч.10 мин.
616:30 ч.17:00 ч.Занимания по интереси

С пожелание за здраве и търпение!Вера Кондакова, директор

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб Ви информираме, че всички ученици от 5 до 7 клас преминават в обучени от разстояние в електронна среда ( ОРЕС ) през следващите 2 седмици /24.11.2020 - 04.12.2020 г. включително/, чрез приложението Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим:

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС 

за периода 24.11.2020 г. – 04.12.2020 г.

Учебен часНачалоКрайПродължителност
108:30 ч.09:00 ч.30 мин.
209:10 ч.09:40 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 9:40 ч. – 10:00 ч.20 мин.
310:00 ч.10:30 ч.30 мин.
410:40 ч.11:10 ч.30 мин.
ПОЧИВКА 11:10 ч. – 11:30 ч.20 мин.
511:30 ч.12:00 ч.30 мин.
612:10 ч.12:40 ч.30 мин.
712:50 ч.13:20 ч.30 мин.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД

                                                             за периода 24.11.2020 г. – 04.12.2020 г.

Учебен часНачалоКрайДейност
1 и 213:20 ч.14:30 ч.Организиран отдих и физическа активност
314:30 ч.15:00 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:00 ч. – 15:10 ч.10 мин.
415:10 ч.15:40 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 15:40 ч. – 15:50 ч.10 мин.
515:50 ч.16:20 ч.Самоподготовка
ПОЧИВКА 16:20 ч. – 16:30 ч.10 мин.
616:30 ч.17:00 ч.30 мин.

Седми час в дните вторник, сряда, четвъртък и петък ще се провеждат консултации по съответните учебни предмети.

С пожелание за здраве и търпение!

Вера Кондакова, директор

Уважаеми родители,
Днес 09.11.2020 г. в ОУ " Св. Св. Кирил и Методий " с. Браниполе няма болни ученици и учители от COVID-19. Има един карантиниран ученик от II клас и един карантиниран ученик от V клас. Моля, наблюдавайте вашите деца за симптоми на коронавирус, при поява на такива се консултирайте с личен лекар. Не забравяйте да информирате класните ръководители своевременно. Бъдете здрави!