Нашият екип

 1. Вера Йорданова Кондакова – Директор
 2. Елена Атанасова Димитрова – ЗДУД
 3. Елена Димитрова Шишкова – Педагогически съветник
 4. Милена Христова Дончева – Старши учител по общообразователна подготовка в прогимназиален етап български език и литература и изобразително изкуство
 5. Есиме Исмаилова Фейзова-Мехмедова – Старши учител по общообразователна подготовка в прогимназиален етап по български език и литература и физическо възпитание и спорт
 6. Мариела Георгиева Михайлова – Старши учител по общообразователна подготовка в прогимназиален етап по английски език
 7. Даниела Георгиева Божинова – Старши учител по общообразователна подготовка в прогимназиален етап по математика и информационни технологии
 8. Мариела Иванова Кехайова – учител по общообразователна подготовка в прогимназиален етап по човекът и природата; биология и здравно образование; химия и опазване н на околната среда
 9. Ваня Атанасова Неделчева – Старши учител по общообразователна подготовка в начален етап
 10. Николай Дечев Колев – Старши учител по общообразователна подготовка в начален етап
 11. Анета Стоилова Колева – Старши учител по общообразователна подготовка в начален етап
 12. Венета Валентинова Славчева-Георгиева – Старши учител по общообразователна подготовка в начален етап
 13. Красимира Георгиева Ненкова – Учител по общообразователна подготовка в начален етап ГЦОУД
 14. Калбие Абдурахимова Мюмюнома – Учител по общообразователна подготовка в начален етап ГЦОУД
 15. Мирослава Атанасова Петкова – – Учител по общообразователна подготовка в начален етап ГЦОУД
 16. Елена Любомирова Гьошева – – Учител по общообразователна подготовка в начален етап ГЦОУД
 17. Златка Миткова Беширова – Учител по общообразователна подготовка в начален етап ГЦОУД
 18. Яна Манолова Първанова-Иванова – Счетоводител
 19. Неджайтин Реджеб Балджъ – огняр и поддръжка
 20. Виолетка Кръстева Мянева – хигиенист
 21. Светла Генчева Ставрева – хигиенист