УЧИМ, ЗА ДА ЗНАЕМ, ЗНАЕМ, ЗА ДА УСПЕЕМ!

Вече 125 години училището в селото гордо държи факела на просветата и българщината и разтваря вратите си за своите ученици.

Според „Статистика на училищата в Княжество България“ от 1895/1896г. и данни от националния музей на оразованието в гр. Габрово, оразователното дело в с. Брани поле датира от 1880 г. Сведения сочат, че първото училище е приюта за деца кръгли сираци със западно-православно образование, обучавани от католически свещенници. Други данни разкриват, че учебните занятия по онова време са се водили в частна сграда и пръв учител е бил батачанлийския даскал.

Старото училище се е намирало в центъра на селото, до къщата на Георги Ламбрев и е разполагало с две класни стаи и коридор. Обучението се е провеждало едновременно с две отделения от един учител / батачанлийския даскал /. От 1900 г. се води и името на училището.

Чирпанското земетресение от 18.V.1928г. е усетено много силно в Брани поле и училището е доста засегнато. От 01.V до 31.V занятията се водят на открито. Със средства отпуснати от фонд „Дипозе“ и огромно желание на браниполци започва изграждането на нова учебна сграда, осветена на 09.V.1930г. Училището разполага с 4 учебни и 1 учителска стая.

Под ръководството на най-дългогодишния директор на училището , г-н Христо Даскалов ( от 1957г.) през 1967 г започва строителството на нова учебна сграда, която е тържествено открита през 1968г.

От 1974г. към училището се открива занималня с 4 полуинтернатни групи. През 1975г. започва преоборудване на сутерена на старото училище, а през 1977г. е открит ученически стол. През 1979г. е учредено училищно настоятелство с председател Петър Тафров и зам.председател Димитър Барбов, през същата година се прави и първа копка за разширяване на училището. С активната помощ на родители и ученици строителните дейности приключват през 1981г. Началното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е преоразувано в основно.

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област: В община Родопи се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици поради достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, от 05.11.2021 г. до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Обучението ще се провежда чрез приложението Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим:

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен час

Начало

Край

Продължителност

1

09:00 ч.

09:20 ч.

20 мин.

2

09:40 ч.

10:00 ч.

20 мин.

3

10:20 ч.

10:40 ч.

20 мин.

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 10:40 ч. – 11:10 ч.

30 мин.

4

11:10 ч.

11:30 ч.

20 мин.

5

11:50 ч.

12:10 ч.

20 мин.

6

12:30 ч.

12:50 ч.

20 мин.

Шести час се използва за провеждането на час на класа, час за спорт и консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД– НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебен час

Начало

Край

Дейност

1 и 2

12:50 ч.

13:30 ч.

Организиран отдих и физическа активност

3

13:30 ч.

13:50 ч.

Самоподготовка

ПОЧИВКА 13:50 ч. – 14:10 ч.

20 мин.

4

14:10 ч.

14:30 ч.

Самоподготовка

ПОЧИВКА 14:30 ч. – 14:50 ч.

20 мин.

5

14:50 ч.

15:10 ч.

Занимания по интереси

ПОЧИВКА 15:10 ч. – 15:20 ч.

10 мин.

6

15:20 ч.

15:40 ч.

Занимания по интереси

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                  

Учебен час

Начало

Край

Продължителност

1

08:15 ч.

08:45 ч.

30 мин.

2

09:05 ч.

09:35 ч.

30 мин.

3

09:55 ч.

10:25 ч.

30 мин.

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 10:25 ч. – 10:55 ч.

30 мин.

4

10:55 ч.

11:25 ч.

30 мин.

5

11:45 ч.

12:15 ч.

30 мин.

ПОЧИВКА 12:15 ч. – 12:35 ч.

20 мин.

6

12:35 ч.

13:05 ч.

30 мин.

7

13:10 ч.

13:40 ч.

30 мин.

 

Седми час в дните вторник, сряда, четвъртък и петък ще се провеждат консултации по съответните учебни предмети.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС НА ЦОУД –

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

Начало

Край

Дейност

1 и 2

13:30 ч.

14:30 ч.

Организиран отдих и физическа активност

3

14:30 ч.

15:00 ч.

Самоподготовка

ПОЧИВКА 15:00 ч. – 15:10 ч.

10 мин.

4

15:10 ч.

15:40 ч.

Самоподготовка

ПОЧИВКА 15:40 ч. – 15:50 ч.

10 мин.

5

15:50 ч.

16:20 ч.

Самоподготовка

ПОЧИВКА 16:20 ч. – 16:30 ч.

10 мин.

6

16:30 ч.

17:00 ч.

Занимания по интереси

 

С пожелание за здраве и търпение!

Вера Кондакова, директор