УЧИМ, ЗА ДА ЗНАЕМ, ЗНАЕМ, ЗА ДА УСПЕЕМ!

Вече 125 години училището в селото гордо държи факела на просветата и българщината и разтваря вратите си за своите ученици.

Според „Статистика на училищата в Княжество България“ от 1895/1896г. и данни от националния музей на оразованието в гр. Габрово, оразователното дело в с. Брани поле датира от 1880 г. Сведения сочат, че първото училище е приюта за деца кръгли сираци със западно-православно образование, обучавани от католически свещенници. Други данни разкриват, че учебните занятия по онова време са се водили в частна сграда и пръв учител е бил батачанлийския даскал.

Старото училище се е намирало в центъра на селото, до къщата на Георги Ламбрев и е разполагало с две класни стаи и коридор. Обучението се е провеждало едновременно с две отделения от един учител / батачанлийския даскал /. От 1900 г. се води и името на училището.

Чирпанското земетресение от 18.V.1928г. е усетено много силно в Брани поле и училището е доста засегнато. От 01.V до 31.V занятията се водят на открито. Със средства отпуснати от фонд „Дипозе“ и огромно желание на браниполци започва изграждането на нова учебна сграда, осветена на 09.V.1930г. Училището разполага с 4 учебни и 1 учителска стая.

Под ръководството на най-дългогодишния директор на училището , г-н Христо Даскалов ( от 1957г.) през 1967 г започва строителството на нова учебна сграда, която е тържествено открита през 1968г.

От 1974г. към училището се открива занималня с 4 полуинтернатни групи. През 1975г. започва преоборудване на сутерена на старото училище, а през 1977г. е открит ученически стол. През 1979г. е учредено училищно настоятелство с председател Петър Тафров и зам.председател Димитър Барбов, през същата година се прави и първа копка за разширяване на училището. С активната помощ на родители и ученици строителните дейности приключват през 1981г. Началното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е преоразувано в основно.

Обява 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий „,с.Браниполе обявява участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с две групи в Модул „Изкуства“:

1.Вокална група. 

Необходим специалист „Музикален педагог“

2.Театрална група 

Необходим специалист „Актьорско майсторство- педагог“.

01.06.2022